Регистрация

 

В този документ сме описали процеса по регистрация на нов потребител в нашата система. Като цяло сме се опитали да бъде максимално лесен и ще ви отнеме не повече от 5 минути.В горната дясната част на началната страница се намира бутонът „РЕГИСТРАЦИЯ“.


Когато кликнете върху него, системата ще визуализира допълнителен прозорец, в който ще трябва да въведете вашето бъдещо потребителско име, e-mail и парола. Важно е, да запомните вашето потребителско име и парола, защото последващато влизане във вашия профил ще се усъществява посредством потребитеското ви име и парола.


След като сте въвели нужната информация ще трябва да натиснете бутона „Регистрирай“. В този момент на въведената от вас електронна поща ще получите имейл, чрез който трябва да потвърдите вашата регистрация. В тялото на имейла ще намерите „ Линк за активиране“ върху който ще трябва да кликнете.

След успешната активация на вашата регистрация, можете да влезете във вашия профил от бутона „Вход“ в дясната част на екрана.

 

 

Вход

 

За да влезете във вашия профил е необходимо да въведете вашето потребителско име и парола.

В скучайте на забравена парола се възстановява с бутона „ Забравена парола?“

 

 

Плащания

 

Преди да можете да използвате нашия софтуер трябва да предплатите абонамент за брой месеци. При закупуването на абонамент не се определя за кой месец/месеци се отнася. (Пример: Закупен тримесечен абонамент през юни, не означава че се отнася за юни, юли и август. Можете да го ползвате за януари, февруари, март или други три месеца от годината. Избора на месеците е ваш.)

Отидете на меню „Декларации“ и след това избирате бутона „Плащания.“

След като натиснете бутона „Плащания.“ се появява нов прозорец с информация за плащанията. В конкретния пример са заплатени 13 месеца. Веднъж един месец и след това дванадесет месеца. Създадени са седем на брой декларации образец 1 с прилежащи документи за месеци януари до юли . Оставащи предплатени месеци: 6.

За да предплатите абонамент натискате един от бутоните: „1 месец“, „3 месеца“, „6 месеца“, „12 месеца“ , с което заявявате броя на месеците, който искате да предплатите. На посочената в този прозорец банкова и PayPal информация можете да преведете парите. В основанието за плащане трябва да напишете боя месеци, който плащате и вашето потребителско име или имейла, с който сте регистрирали. ( Пример: Предплащате 3 месеца. Сумата е 15 лв. на месец. Основание за плащането „ Klient101 за 3 месеца“ или „Klient101@abv.bg за 3 месеца“ ) След като плащането пристигне по нашата банкова сметка, ще потвърдим вашата заявка за месецмесеци и същите ще бъдат добавени към „оставащите платени месеци“ . За да ускорите процеса можете да изпратите снимка на платежното, с което сте заплатили, на имейла ни: office@schetitoti.com. Така потвърждаването на вашата заявка ще се осъществи след получаване на имейла с информацията за плащането.

Абонамент за изготвяне на месечни декларации обр. 1 и 6

 

Абонамент

Цена

Месечен

15.00 лв.

Дванадесетмесечен

100.00 лв.

Създване на декларация образец №1

 

За да създадете вашата месечна декларация образец 1 трябва да отидете на меню „Декларации“ и след това избирате бутона „Нова декл.“

След като натиснете бутона „Нова декл.“ се визуализира нов прозорец - „Социални осигуровки“. Прозорецът е разделен на два типа данни, първите са общи (статични) за осигуреното лице, а вторите са данни отнасящи се до желания месеца в социално осигуряване (динамични). Статичните данни в този прозорец се попълват само за първата декларация образец №1, след това записаните данни ще се зареждат автоматично за всяка следваща декларация.

  • Три имена – Това са име, презиме и фамилия на лицето подало декларация за самоосигуряващо се лице

  • Дата на раждане и ЕГН на с самоосигуряващото се лице

  • Юридическо лице - очертания на картинката долу бутон дава възможността да посочите данните за юридическото лице, чрез което се осигурявате. След влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в закона Агенцията по вписванията служебно са преобразувани от 10-значен в 9-значен код ЕИК на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ

Следващата част от данните за попълване са данните за месеца, за който ще подавате декларация образец 1.

 

  • Вид осигурителни вноски – Вида осигурителни вноски много зависи от това какво сте декларирали в НАП. Има пряка зависимост от подадената декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице и избора ви на вид осигурен от програмата.


   • „Нисък процент - без право на болнични“ от програмата отговаря на „инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт“ от декларацията за самоосигураващо се лице
   • „Висок процент – всички рискове“ от програмата отговаря на „всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица“ от декларацията за самоосигураващо се лице
   • „Пенсионер – само здравно рискове“ от програмата отговаря на „Пенсионер съм и не желая да се осигурявам“ от декларацията за самоосигураващо се лице
   • „Пенсионер – висок процент“ от програмата отговаря на „всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица“ от декларацията за самоосигуряващо се лице
  • Основна работна заплата – за 2022 година минималния осигурителен праг за самоосигуряващите се лица е 710 лв. Програмата не позволява да посочите по-ниска от минималния осигурителен праги и по-висока от максималния осигурителен доход.

  • Болнични и майчинство:

   • тази част от данните при месечната ви декорация не е задължителна за попълване и е активна само за вид осигурени – “ Висок процент – всички рискове“ и „Пенсионер – висок процент“
   • ако имате болничен за бременност и раждане или сте в отпуск за гледане на дете до 2 годишна възраст е препоръчително да се обърнете към екипа на „ „СчетиТо ти“ във връзка с множеството декларации, който трябва да се представят към НОИ
   • Отбелязването на болнични, в програмата не отменя задължението ви да подадете вашия болничен лист в НОИ. С попълването на данните в програмата се осигурява коректното отразяване на дните за болничен и майчинство във вашата осигурителна декларация обр.1
   • Болнични, който се застъпват като дни или са последователни се вкарват в програмата с дата за начало на първия и крайната дата на последния. ( Пример: болничен от 17.07.2022 до 27.07.2022 и втори болничен от 28.07.2022 до 22.08.2022. Тоест в програмата се посочват 17.07.2022 и 22.08.2022
   • Болничен обхващащи два календарни месеца се нанася както в посочения пример. Програма запаметява болничния и го отразява и във всички следващи месеци автоматично

  • Лице без здравно осигуряване - има редки случай, в който лице има задължението да плаща социални осигуровки, но не и здравни. Това са например чужденци, собственици на фирма в България, който не се възползват от здравно осигурителната ни система. За този тип лица е създадена опция в програмата, която позволява да не им се начислява здравна осигуровка.

  • Ден на стартиране/прекратяване на дейността – Тези полета се попълват само за месеците за който сте стартирали или прекратили (прекъснали) дейността като самоосигуряващо се лице.

   • Попълват се само датата от месеца, в който сте стартирали/прекъснали дейността. Месеца и годината се подразбират от горните полета.
   • Деня на стартиране/ прекратяване (прекъсване) се попълват със същите дати декларирани в декларация за регистрация самоосигуряващо се лице

 

 

Напомняне за краен срок

 

Програмата дава възможност да получавате автоматичен имейл, който да ви напомня, че остават 3 дни до крайния срок за подаване на декорация образец 1.

Активирането на подсещането чрез имейл се извършва посредством посочения бутон.

 

Корекции

 

Корекции или промени за вече създадени декларации са възможни. За целта натискате бутона „Нова декл.“

Повторно избирате месеца за който искате да направите промените и натисне бутона „Затвори“

Вече избран месеца, ще видите последно въведената информация за него.

Направете нужните промени и завържеше с натискане на бутон „ Изпрати“.Направените от вас промени за съответния месец ще бъдат отразени.

Важно е да се отбележи, че тези корекции са предназначени да поправят технически грешки, допуснати при създаване на декларацията, преди подаването и в НАП. Тези корекции не са коригиращи декларации, с който можете да поправяте предходни грешно подадени месеци. За изготвяне на коригиращи декларации моля да се свържете с екипа на „СчеТито Ти“ .