За нас

Ние, екипът на 'СЧЕТИТО ТИ', работим с нашите клиенти ръка за ръка.Удовлетворението и успехът на нашите клиенти са най-важните критерии за качество на работата ни.Ние се фокусираме върху индивидуални решения, подходящи за така наречените 'freelancers' или по-известни като самоосигуряващи се лица на свободна професия.

Повратна точка в дългогодишната практика на 'СЧЕТИТО ТИ', която дефинира нарастваща потребност от компетентни данъчно-счетоводни консултации за лица на свободна професия, беше световната криза от 2008г.

Целта ни е да предложим автоматизирана система за начисляване на заплати и формиране на съответните декларации за самоосигуряващите се лица, с което да намалим техните месечни разходи.

За програмата

Програмата представлява напълно автоматизирана система за начисляване на заплати и месечни осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица. Системата залага на насочен към потребителя интерфейс за лесна употреба. Конкурентното предимство на програмата е автоматично попълване на данните за всеки следващ осигурителен месец, необходима е само попълване на първоначална информация.Тази отличителна характеристика спестява време и намаля възможността за грешки.

Програмата притежава следните функционални възможности:

  • Начисляване на заплати по стандартни осигурителни конфигурации в съответствие с българското законодателство;
  • Автоматично попълване и извеждане на разчетно-платежна ведомост, рекапитулация, фиш, справка за платежни нареждания;
  • Обработка на болнични;
  • Възможност за промени в месечния осигурителен доход;
  • Експорт на декларации образец 1 и годишна декларация образец 6 за осигуреното лице във формата на НОИ;
  • Експорт на всички документи и справки;

За типа потребители

Програмата е подходяща за всички лица, подали „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ” в НАП.

„Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица“ приема, че за лица упражняващи свободна професия се считат тези, които упражняват дейност:

  • Дейност, упражнявана на основание предварителна регистрация, определена с нормативен акт – нотариус, адвокат, експерт-счетоводител; одитор, частен съдебен изпълнител, лицензиран оценител, експерт към съда и прокуратурата, медицински специалист, застрахователен агент и други;
  • Дейност, за която подлежа на облагане с патентен данък, но не съм регистриран като ЕТ – дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други;
  • Извършвам професионална дейност на свой риск и за своя сметка – дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти, упражняващи свободна професия и други физически лица, извън горните две категории.